Comics

07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/09/2020
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▇▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
24/09/2020
 ▉▉▉
 
24/09/2020
 ▆▆▆▁▁▁▁▁▁▁
 
24/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉
 
24/09/2020
 ▉▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
18/09/2020
 ▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
11/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
12/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
12/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
07/09/2020
 ▆▆▆▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
18/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▆▆▆▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/09/2020
 ▆▆▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/09/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▉▇▇▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▉▆▆▇▆▆▆▆▆▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▉▆▆▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▉▆▆▇▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▇▉▇▆▆▆▆▆▉▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▉▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▉▁▁▁▁▁▁▁▁▁▃▁▁▁▁▁▃▁▁▁▁▁▁▁▁▉▁▁▆▃▉▁▁▆▁▁▁▁▁▁▆▁▃▁▁▁▆▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
08/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
09/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇
 
07/09/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▆▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
08/09/2020
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆
 
21/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
21/09/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
21/09/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆
 
09/09/2020
 ▉▉▉▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
19/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆
 
18/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
21/09/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃
 
18/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
07/09/2020
 ▉▉▇
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
07/09/2020
 ▉▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
18/09/2020
 ▉▉▉▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▁▁
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇
 
07/09/2020
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▇▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
15/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
21/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
23/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
12/09/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
07/09/2020
 ▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/09/2020
 ▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆
 
08/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇
 
07/09/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▆▆▆▆▆▆▆
 
12/09/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆
 
18/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁
 
08/09/2020
 ▆▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
08/09/2020
 ▃▁▁
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▆
 
07/09/2020
 ▉▇▇▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
09/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/09/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▁▁▁▁
 
07/09/2020
 ▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
08/09/2020
 ▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
24/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇
 
14/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▇▇▆▆▆▆▆
 
11/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇
 
12/09/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
15/09/2020
 ▆▆▃▃▃▁▁▁
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇
 
18/09/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
21/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▆▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/09/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
19/09/2020
 ▉▉▉▉▇▉▉
 
12/09/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃
 
07/09/2020
 ▉▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▁▁▁▁
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
19/09/2020
 ▉▇▇▇▇▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
21/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▆
 
07/09/2020
 ▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃
 
08/09/2020
 ▉▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
17/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▇▆▆▆▆▆▆▆▃▁▁▁▁▁
 
07/09/2020
 ▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▇▆▆▆▆▆▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
09/09/2020
 ▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
21/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▁▁▁▁▁
 
21/09/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆
 
16/09/2020
 ▇▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▁▁▁
 
07/09/2020
 ▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▉
 
09/09/2020
 ▉▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
21/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
24/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▉
 
07/09/2020
 ▇▇▆▆▆▆▆▆▁▁▁▁▁▁▁
 
07/09/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
12/09/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/09/2020
 ▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
18/09/2020
 ▆▆▆▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/09/2020
 ▉▉▇▇▇▇▇▇▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/09/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆
 
19/09/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
07/09/2020
 ▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆
 
21/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▇▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
21/09/2020
 ▉▉▉▇▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃
 
12/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▇▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
12/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆
 
12/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
12/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▇▇▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇
 
07/09/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▆▆▆
 
07/09/2020
 ▇▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃
 
07/09/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇
 
12/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/09/2020
 ▉▇▇▇▇▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃
 
07/09/2020
 ▉▉▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆
 
12/09/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▆
 
12/09/2020
 ▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁
 
08/09/2020
 ▆▆▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆
 
12/09/2020
 ▇▁▆▆▆▃▃▆▆▆
 
18/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
21/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
09/09/2020
 ▉▇▇▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
18/09/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆
 
12/09/2020
 ▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆
 
15/09/2020
 ▉▉▉▆▁▉▉▆▉▉▉▆▉▉▉▆▉▉▉▆▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
18/09/2020
 ▉▆▆▆▆▆▃▃▃▁
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
12/09/2020
 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
07/09/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇