Comics

07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
16/06/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
16/06/2020
 ▇▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
10/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▇▇▇▇▆▆▆▆▆
 
11/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
10/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
16/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▉▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▉▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▉▇▆▆▇▆▆▉▇▆▆▆▆▇▆▆▆▆▆▆▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▆▇▆▉▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▃▁▁▁▁▁▁▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▃▁▁▁▁▁▃▁▁▁▁▁▁▁▁▃▁▁▉▃▁▁▁▆▁▁▁▁▁▁▇▁▃▃▁▁▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
09/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
16/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/06/2020
 ▉▁▁▉▆▆▇▁▁▁
 
07/06/2020
 ▉▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
18/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/06/2020
 ▉▉▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/06/2020
 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
09/06/2020
 ▉▉▉▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇
 
16/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
16/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
16/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
18/06/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃
 
06/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▇
 
07/07/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▆
 
07/07/2020
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
16/06/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▁
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▇▇▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
13/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
11/06/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
09/06/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
07/07/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
11/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇
 
16/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇
 
07/06/2020
 ▆▆▆▆▆▆▁▁▁▁
 
07/06/2020
 ▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/06/2020
 ▃▁▁
 
07/06/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
09/06/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
18/06/2020
 ▃▃▁▁▁▁▁▁▁
 
07/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
07/06/2020
 ▉▉▉▉▇▇▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▉▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▁▁
 
07/07/2020
 ▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/06/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆
 
29/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▆▆▆▆▆
 
10/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇
 
11/06/2020
 ▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆
 
07/07/2020
 ▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▇▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▆▆▆▃▃▃▁▁
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇
 
16/06/2020
 ▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
16/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
16/06/2020
 ▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆
 
18/06/2020
 ▉▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▇▆▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
17/06/2020
 ▇▉▉▉▉▉▉
 
11/06/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▇▆▆▆▆▆▃▃▃▁▁▁
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▆▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
18/06/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
18/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/06/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
16/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
07/07/2020
 ▇▆▆▆▆▆▃▃▃▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▆▆▆▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
09/06/2020
 ▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▇▇▇▇▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
18/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
18/06/2020
 ▉▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
13/06/2020
 ▉▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
07/07/2020
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▇▆▆▆
 
09/06/2020
 ▉▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
18/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▆▆▆▆▆▆▆▆▆▉
 
07/07/2020
 ▉▉▆▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▆
 
11/06/2020
 ▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
16/06/2020
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/06/2020
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/06/2020
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/06/2020
 ▉▉▇▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
16/06/2020
 ▉▉▆▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▉▉▇▇▇▇▇▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
16/06/2020
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
18/06/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
07/07/2020
 ▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
18/06/2020
 ▉▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▇▉▉▉▉▉▉▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
18/06/2020
 ▉▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
10/06/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▉▇▇▆▆▆▆▆▆
 
11/06/2020
 ▆▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
10/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
11/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
11/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▇▆
 
07/07/2020
 ▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇
 
07/07/2020
 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃
 
07/07/2020
 ▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▇▇
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇
 
11/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
16/06/2020
 ▉▉▇▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
10/06/2020
 ▉▇▇▇▇▇▇▆▆▆
 
11/06/2020
 ▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
07/06/2020
 ▆▆▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆
 
11/06/2020
 ▆▆▁▆▉▆▆▆▆▃
 
16/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
18/06/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
09/06/2020
 ▉▆▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
 
16/06/2020
 ▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/06/2020
 ▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆
 
07/06/2020
 ▉▉▉▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇▇▆▆▆
 
11/06/2020
 ▇▇▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▃
 
13/06/2020
 ▉▃▉▇▉▉▉▆▉▉▉▃▉▉▉▃▉▉▉▃▉▉▉▃▉▉▉▇▉▉▉▃▉▉▉▃▉▉▇▆
 
16/06/2020
 ▉▉▆▃▃▃▃▃▃▃
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
 
11/06/2020
 ▁▆▁▆▆▁▁▆▁▆
 
07/07/2020
 ▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▇▇▇▇▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇▇▇▇
 
07/07/2020
 ▉▉▉▉▉▉▇